ลูกแบล็คโฮล+สลักจิตร

ลูกสุนัขชิวาวา เพศเมีย ขนยาว สีดำ
เกิด 18-10-65
พ่อแบล็คโฮล
พ่อพันธ์ุชิวาวา
แม่สลักจิคร
ชิวาวา ขายชิวาวา