ลูกแบล็คโฮล+ฮารุ

ลูกสุนัขชิวาวา จำนวน 3 ตัว
เกิดวันที่ 4-2-66
เพศผู้ 2 ตัว
เพศเมีย 1 ตัวพ่อแบล็คโฮล
พ่อพันธ์ุชิวาวา
แม่ฮารุ