หน้าแรก

Chihuahua iwa Kennel มีความยินดีให้บริการจำหน่าย ลูกสุนัขชิวาวา และผสมพันธ์ุสุนัขชิวาวา ที่รองรับโดยสมาคมพัฒนาพันธ์ุสุนัขแห่งประเทศไทย ทางฟาร์มของเราได้ขึ้นทะเบียนถูกต้องตามกฏระเบียบของสมาคมพัฒนาพันธ์ุสุนัขแห่งประเทศไทย

เรามีลูกสุนัขชิวาวาเกรดสวย เกรดโชว์ ที่เราเพาะพันธุ์เอง พร้อมจำหน่าย และยังมีพ่อพันธ์ุชั้นเลิศ พร้อมรับผสมพันธ์ุแบบมืออาชีพ

ด้วยสุนัขและบริการที่มีคุณภาพ จึงได้รับการยอมรับเรื่องบริการหลังการขายด้วยดีตลอดมา