หน้าแรก

Chihuahua iwa Kennel มีความยินดีให้บริการจำหน่าย ลูกสุนัขชิวาวา ผสมพันธ์ุสุนัขชิวาว ที่รองรับโดยสมาคมพัฒนาพันธ์ุสุนัขแห่งประเทศไทย ทางฟาร์มของเราได้ขึ้นทะเบียนถูกต้องตามกฏระเบียบของสมาคมพัฒนาพันธ์ุสุนัขแห่งประเทศไทย

เรามีพ่อพันธ์ุชั้นเลิศ เป็นที่ยอมรับในวงการ และยังจำหน่ายลูกสุนัขชิวาวาเกรดสวย เกรดโชว์มาแล้วมากมาย

ด้วยสุนัขและบริการที่มีคุณภาพ จึงได้รับการยอมรับเรื่องบริการหลังการขายด้วยดีตลอดมา