Black Hole

พ่อพันธุ์ชิวาวา ขนยาว สีดำ หน้าแบ๊ว ปากกุด
มีผลงานจ่ายลูกสวยๆมาแล้วมากมาย
พร้อมรับผสม ติดต่อเราได้ที่นี่


พ่อพันธ์ุชิวาวา
พ่อพันธ์ุชิวาวา
พ่อพันธุ์ชิวาวา chihuahua ชิวาวา
พ่อพันธุ์ชิวาวา chihuahua ชิวาวา